Ангелова

Адвокатска кантора

Полезна информация

Считано от 14.05.2020 г.,  Адвокат Цветелина Ангелова възстановява своята работа в кантората. С цел опазване здравето и безопасността на посетителите, са предприети мерки за предпазване от заразяване с COVID-19: извършва се редовна дезинфекция на работните помещения и повърхности, осигурен е достъп до средства за дезинфекция за посетителите, не се допуска съсредоточаване на повече хора в помещенията за обслужване на клиенти и др.