Ангелова

Адвокатска кантора

Нашите клиенти винаги имат право на избор!

За нас

Ефективното решение на проблемите на нашите клиенти изисква повече от добро познаване на законите, но също така изисква внимателно обмисляне на различни фактори – от непрекъснато променяща се нормативна уредба до променливата съдебна и институционална практика, и динамична бизнес среда.

Контакти

Този сайт съдържа кратка информация относно АДВОКАТСКА КАНТОРА „АНГЕЛОВА“. Ако Вие сте потенциален клиент и бихте искали да получите подробна информация можете да посетите нашия офис, да се свържете по телефона с нас или да ни пишете на имейл адрес:

Адрес: гр.Варна 9000, район „Одесос“, ул.“Ал. Дякович“ 30, ет.1, офис 5

Телефон/факс: +359 52/655-766

Моб.номер: +359 885/030505

Email: office@lawangelova.bg

Правни услуги Варна