Ангелова

Адвокатска кантора

Длъжник по изпълнително дело

Вие сте длъжник по заведено срещу Вас изпълнително дело

Ние Ви предлагаме:
Преглед и становище по хода на изпълнителното дело;
Възможности  за спогодба с кредитора;
Процесуално представителство пред съд при оспорване на задължението по изпълнителния лист срещу Вас;